Certifikace

Společnost Strojírna Vimperk spol. s r.o. chce být zodpovědným partnerem v otázkách splnění přání a očekávání všech participujících stran.

Politika společnosti byla vytvořena za účelem spojování v povědomí zákazníků, dodavatelů, regionu své obce a zaměstnanců.

První certifikace systému managementu kvality byla provedena v roce 2001, systému managementu životního prostředí v roce 2007 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pak v roce 2014. Systémy managementu jsou zavedeny pro celý výrobní závod ve Vimperku, pro všechny činnosti a výrobky. Jsou aktivně rozvíjeny a jejich požadavky revidovány v rámci série každoročních interních auditů vedených certifikovaným externím auditorem. Certifikace je obnovována ve spolupráci s certifikačním orgánem DNV GL .

Management kvality

Naše plánování produktu pomáhá realizovat začátek sériové výroby ve správném okamžiku v definované kvalitě a v dohodnutém množství v souladu s plánovaným rozpočtem. S preventivními nástroji managementu kvality, jako je pokročilé plánování kvality (APQP), analýza možného výskytu a vlivu vad (FMEA), analýza rizik a systémem optimalizace a efektivního řízení výrobních a technologických procesů, dosahujeme našimi zákazníky požadované kvality již při náběhu sériové výroby.

Management životního prostředí

Náš management životního prostředí není nerentabilní povinnost, ale zavedená součást společnosti. Aby nedocházelo k plýtvání se zdroji, neustále vyvíjíme environmentálně šetrné postupy a spolupracujeme s dodavateli vhodných výrobních prostředků. Recyklace materiálů je integrována do produkčních cyklů. Systematickou realizací našich environmentálních standardů v praxi zabezpečujeme v této oblasti také nejcennější know-how a další implementační schopnosti.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Náš management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prokazuje výkonnost prostřednictvím řízení svých rizik ohrožující nebo poškozující lidské zdraví v pracovním procesu. Oblast prevence rizik není pro společnost žádnou novinkou, od svého založení se dbá na její předcházení. Dodržování tohoto systému je důsledně vyžadováno.


Certifikáty ke stažení

certifikat3