Zajištění kvality

  • Kontrola kvality je prováděna během celého výrobního procesu od vstupu materiálu po expedici hotových výrobků.
  • Vstupní kontrolou prochází jak nakupované výrobky, tak i materiál zákazníka. V kooperaci s certifikovanou laboratoří zajišťujeme základní kontrolu mechanických vlastností a chemického složení.
  • Průběžná kontrola výrobního procesu je zajištěna systémem samokontroly – každý pracovník je zodpovědný za jakost výrobků. Běžná komunální měřidla jsou pravidelně kontrolována a podléhají pravidelné kalibraci buď interní nebo ve spolupráci s certifikovanou laboratoří.
  • Výrobky jsou pravidelně měřeny na 3D souřadnicovém měřicím stroji firmy Carl Zeiss. Naměřené hodnoty jsou archivovány a slouží jako doklad kvality vyrobených produktů.
  • V rámci neustálé péče o zvyšování kvality výroby jsou naměřená data průběžně nebo podle přání zákazníka statisticky vyhodnocována. K tomu slouží statistický software qs-STAT firmy Q-DAS®.
  • Používáme CAQ systém české firmy PALSTAT. Jednotlivé moduly se nám osvědčily pro uchovávání informací, plánování kvality ve výrobě či pro evidenci měřidel a jejich ověřování z hlediska způsobilosti.