Společnost

Společnost Strojírna Vimperk spol. s r.o. byla založena v roce 1993 za účelem zahájení výroby v oboru kovoobrábění. V prvních čtyřech letech jsme využívali pronajaté prostory ve Strakonicích a současně s tím jsme začali budovat svůj vlastní výrobní závod. V roce 1998 byla zkolaudována nová průmyslová hala o výrobní ploše 1 440 m2. Zhruba stejnou plochu pak mají skladové prostory a dalších 1 200 m2 jsou další plochy pro podporu výroby a administrativní zázemí.

Na CNC obráběcích strojích opracováváme díly z oceli, šedé i tvárné litiny, hliníku nebo výpalky určené pro montáž do nákladních automobilů a přívěsů, traktorů, stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků a ostatní mobilní techniky. Trvale investujeme do moderních technologií, které zlepšují parametry našich výrobků a jsou současně šetrnější k životnímu prostředí.

Pro činnost montáž průmyslové elektroniky slouží samostatná budova s výrobní plochou 500 m2, kde se provádí montáž rozvaděčů, zářivek, termostatů a kabelových svazků určených do chladírenské techniky.

Naším trvalým cílem je být spojováni v podvědomí zákazníků s výrobky, které dosahují trvalé kvality, se spolehlivostí dodávání a s ochotou řešit a uspokojovat jejich aktuální potřeby a požadavky. Splněním tohoto předpokladu chceme získat věrnost stávajících a zájem nových zákazníků. Rovněž u svých dodavatelů chceme být trvale spojováni se spolehlivostí a respektováním etiky v podnikání. Zároveň očekáváme, že se můžeme plně spolehnout na jejich dodávky a flexibilní spolupráci. Při všech svých činnostech dbáme na to, abychom šetřili zdroje a chovali se tak, aby vlivy našich činností, výrobků a služeb na životní prostředí byly co nejšetrnější.

V roce 2019 jsme za spolufinancování Evropskou unií instalovali FV systém pro vlastní spotřebu.